• พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐) วัน

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สถานที่จัดงาน โรงแรมคอร์ปธอน

  วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

   

  ในภาคเช้า

  เวลา 10.00 น. ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน พร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน (โรงแรมคอร์ปธอน)

  เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร

  เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

   

  ในภาคบ่าย

  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  -พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ “ธรรมนิยาม”

  -ทอดผ้าบังสุกุล

  -พระสงฆ์สดับปกรณ์

  -ถวายเครื่องไทยธรรม

  -พระสงฆ์ อนุโมทนา

  -พสกนิกรชาวไทยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

  -เสร็จพิธี-

Comments are closed.