พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐) วัน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่จัดงาน โรงแรมคอร์ปธอน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

ในภาคเช้า

เวลา 10.00 น. ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน พร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน (โรงแรมคอร์ปธอน)

เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร

เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

ในภาคบ่าย

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ “ธรรมนิยาม”

-ทอดผ้าบังสุกุล

-พระสงฆ์สดับปกรณ์

-ถวายเครื่องไทยธรรม

-พระสงฆ์ อนุโมทนา

-พสกนิกรชาวไทยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

-เสร็จพิธี-

Comments are closed.